2012-10-04

Resolution mot Israels samarbete med diktaturregimen i Eritrea

Isayas Teklebrhan, Dawit Isaak och befrielsekampens demokrater i den så kallade G15-gruppen har fängslats, torterats och i flera fall avrättats. Hela det eritreanska folket hålls i ett järngrepp med tvångsarbete och massarresteringar. Under de senaste elva åren har tusentals eritreaner lämnat landet. Läs hela resolutionstexten!

”Vi, de asylsökande eritreanerna i Israel uppmanar den israeliska regeringen att avbryta alla relationer med Eritreas regering.
   Vi uppmanar Israels regering att bryta alla diplomatiska och ekonomiska band med Eritrea, inklusive Israels militära närvaro på Dahlak och Fatma-öarna (mellan Eritrea och Jemen). Underrättelsesamarbetet mellan Israel och Eritrea måste avbrytas och allt ekonomiskt stöd till diktaturregimen måste stoppas.

De omfattande och allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna som den eritreanska regimen utför och dess stöd till terrororganisationer som Al Qaedas bundsförvant Al Shabab har föranlett FN, USA, EU, Kanada och Australien att införa sanktioner mot Eritrea. Israel är ett mäktigt land på den internationella arenan och vi tror att Israel borde förena sig med resten av världen i kraven på återupprättandet av demokrati och mänskliga rättigheter i Eritrea.
   Eritreanerna som söker asyl i Israel vill återvända hem. Nu är Israel en del av orsaken till att vi inte kan göra det. Stoppa relationerna med Eritrea!

Vi ser möjligheten till ett annat Eritrea, ett Eritrea som är fredligt och demokratiskt. Ett sådant Eritrea skulle vara en vän till hela världen, inklusive Israel. Att ha långsiktiga relationer med ett demokratiskt Eritrea är mer i Israels intresse än att stödja en diktatur vars stabilitet i regionen kan ifrågasättas.
   Denna vecka infaller den elfte årsdagen efter gripandet av G15-gruppen, en grupp av ministrar och andra prominenta personer som krävde demokratiska val i Eritrea. De har aldrig ställts inför rätta eller fått veta vad de anklagas för. Flera av dem antas vara döda efter år av tortyr i underjordiska kamrar. Med tanke på de tusentals politiska fångarna i Eritrea vill vi använda detta tillfälle att berätta för er om det fängelse som Eritrea har förvandlats till.

Eritreas totalitära regim använder obegränsad värnplikt i armén för att utöva kontroll över folket. Manliga och kvinnliga soldater mellan 18 och 55 tvingas till tvångsarbete; deras tjänstgöring i armén inkluderar att odla officerarnas åkrar och uppföra byggnader, inte för staten utan för att berika dem som står regeringen nära. Eritreaner som opponerar mot slaveriet i armén svartlistas, torteras, fängslas i underjordiska hålor. Många mördas. Personer som flyr från tvångstjänstgöringen arresteras, torteras och kan bli dödade.

Den eritreanska regeringen ser trossamfund som ett hot mot sin makt och regeringen inskränker den religiösa friheten. Regeringen har förbjudit alla trossamfund utom fyra, och anhängare till de förbjudna samfunden försvinner systematiskt och fängslas. Ledare för de tillåtna samfunden fängslas och torteras också de, när församlingarna blir för stora och på det sättet ett hot mot regeringen.
   På samma sätt förbjuder Eritrea alla oberoende media; var och en som anses offentliggör alternativ information torteras och fängslas. Eritreas regering förbjuder alla möten; den som vill samla fler än tre personer måste ha tillstånd.”
29 september 2012.
Asylsökande eritreaner i Israel

Inga kommentarer: