2013-03-21

Passionsmusik i Helgeandskyrkan

MÅ 25 mars kl 19
Stabat mater av Joseph Rheinberger
Helgeandskören
Leif Johanesson, violin
Per Sandberg, violin
Albina Veisland, orgel
Larsåke Sjöstedt, dirigent

TI 26 mars kl 19
Stabat mater av Giovanni Battista Pergolesi
Cecilia- och Jubilatekören
Katarina Larsdotter Wendel, sopran
Hanna-Maria Strand, alt
Anders Frostin, konsertmästare
Albina Veisland, orgel
Larsåke Sjöstedt, dirigent

ON 27 mars kl 19
Johan Kullenbok, sång
Markus Laveson, orgel

Inga kommentarer: