2013-11-07

Så undviks friskolekonkurser av Gunnar Stensson

Finansanalytikern Peter Malmqvist, som bland annat utredde John Bauer-konkursen för STV , föreslår tre åtgärder för att undvika friskolekonkurser.
   För det första ska man inrätta en Skolakut av samma slag som bankakuten. Den finansieras genom att friskolorna gemensamt avsätter pengar till den. När en friskola eller friskolekoncern hotas av konkurs tar Skolakuten över och räddar elevernas skolgång.
   För det andra ska låneförbud råda. John Bauer förbrukade 200 miljoner av skolpengarna till att betala räntor. Det finns inga skäl för att en skola ska ta lån.
   För det tredje förbud mot dold vinstutdelning. Peter Malmqvist exemplifierar med en skolägare som samtidigt ägde ett datorföretag och tjänade stora pengar genom att hyra ut datorer till den egna skolan (DN Debatt).

Inga kommentarer: