2014-05-01

Vill vi ha en rättvis skola? av Gunnar Stensson

Karriärtjänsterna för lärare ger en bonus på två månadslöner till de lärare rektorerna utnämnt. Deras arbetstid och arbetsuppgifter påverkas inte. Lärarna i Lund har reagerat skarpt mot reformen som skapar godtyckliga privilegier.
   Jan Björklund sa i radioekot 30 april att det var meningen att förstalärarna skulle fortsätta som vanligt, men få högre lön. Rossana Dinamarca (V) replikerade, att så lät det inte från början. Karriärtjänsterna för lärare var bara ytterligare en slarvigt genomtänkt och slarvigt genomdriven reform. Borås kommun deklarerade att man inte hade resurser att minska förstalärarnas arbetstid eller på annat sätt förändra deras villkor

Allt fler elever får allt sämre chanser, allt sämre utbildning och allt sämre betyg. Regeringen bryter i allt snabbare takt mot utbildningsväsendets portalparagraf om den likvärdiga skolan.
   Mest har likvärdigheten urholkats under Jan Björklunds tid som skolminister. 1993 berodde 3 procent av betygsskillnaderna på bristande likvärdighet mellan skolorna. Nu har siffran stigit till 11,3 procent enligt en undersökning av Kajsa Hansen Yang vid Göteborgs universitet (DN 28/4).
   En av orsakerna är betygsinflationen. Skolor sätter utan grund höga betyg för att dra till sig elever och skolpengar. De skolor som sätter rättvisa betyg förlorar elever och skolpengar. En konsekvens är att dagens betyg saknar informationsvärde. Betygen har stigit medan kunskapen sjunkit.
   Nu visar det sig att de statliga miljardbidragen till lärarlyftet, matematiklyftet och karriärtjänsterna för lärare, som regeringen skryter med, bara förvärrar orättvisorna! Miljarderna hamnar i storstäderna samtidigt som mindre kommuner förhindras att söka dem på grund av de ökade kostnader de medför. Det blir för dyrt för små kommuner.
   Ett förstatligande skulle skapa förutsättningar att återställa skolans likvärdighet. Men Alliansen vill nog varken ha jämlika lärare eller en likvärdig skola.

Inga kommentarer: