2015-01-29

Bjällerklang av Gunnar Stensson

Även Antonio Gramsci var spårvagnsmot-ståndare. Vintern 1923 befann sig han sig i Wien, skild från sin älskade Giulia som var kvar i Moskva.
   Han skriver till henne: Här i Wien har vi bara ”spårvagnen med sitt oväsen”. Jag saknar ”de glada och bjällrande slädarna” i Moskva.
   Mats Helmfrid och kompani vill dröja med spårvagnsbeslutet. Glada och bjällrande slädar är väl knappast något alternativ i Lunds kollektivtrafik, men han kan ju ta med det i den utredning han av populistiska skäl vill genomföra. Det skulle göra den lite roligare.

Inga kommentarer: