2015-08-27

”Alliansen måste erkänna att skolpolitiken misslyckats”
av Gunnar Stensson

Det är Jan Björklunds förhandlare 2006 till 2010 Andreas Bergström som skriver det i DN Debatt 25/8.
Andreas Bergström menar att Alliansen lämnade tillbaka skolan till den socialdemokratiska regeringen i sämre skick än när den tog över den 2006.
Ett stort problem är betygsinflationen som drivs på eftersom en hög betygsnivå främjar skolföretagens vinst. Han konstaterar att det finns risk att friskolor sätter glädjebetyg för att främja det egna företagets vinst. ”En tydlig kontroll är därför särskilt viktig så länge vi tillåter vinstutdelande friskolor”.

Skolinspektionen inleder samtidigt en bred granskning av de privata vuxenutbildnings-företagen för att få bukt med den dåliga insynen, betygsinflationen och bristen på dokumentation. Ett kriterium när man väljer ut vilka skolor som ska granskas är hur stor vinst som blir kvar när kostnaderna täckts. I många fall är den så hög som 30 procent. En tredjedel av kommunernas skolpengar går i de fallen till annat än undervisning.

Nödvändigheten att kontrollera de vinstdrivande skolorna har tvingat fram en växande byråkrati. De regler som fastställts av Alliansregeringen är minst lika detaljerade som tidigare och det blir praktiskt taget omöjligt att uppfylla alla krav.

Andreas Bergström konstaterar också orimligheten i att Alliansregeringen först dömde ut lärarutbildningen som undermålig och sedan ställde krav på att lärare skulle gått den för att få lärarlegitimation.

Det fria skolvalet borde vara lika för alla. Det är det inte. I realiteten får attraktiva skolor ofta de elever som har bäst förutsättningar. Kösystemet vid eftersökta skolor borde ersättas med lottning, menar Andreas Bergström.

Alliansen – och i synnerhet Folkpartiet – måste erkänna för sig själva att de gångna åtta åren i stort sett var misslyckade, med sjunkande skolresultat och fortsatt stora problem med skolk och stök, konstaterar Andreas Bergström.
Men från Folkpartiet hör han mest floskler om att det tar tid att vända en atlantångare. Det går på några timmar, påpekar han. Men Folkpartiet har inte lyckats på åtta år. Kravet på förstatligande leder bara till passivitet eftersom det inte finner stöd från en riksdagsmajoritet.

P.S. ”Folkpartiet kan inte friskrivas helt från skolans problem”, erkänner Tobias Lindberg motvilligt i en ledarkommentar i Sydsvenskan 26/8. ”Partiet måste tydligt visa att det går vidare politiskt – även från den utbildningspolitik som väljarna gav underkänt efter en valrörelse där skolfrågan fått ovanligt mycket plats.”

Inga kommentarer: