2015-08-27

Framgafflat - om cykel och trafik:
Äntligen! Bangatan föreslås bli bilfri, i varje fall tidvis
av Ulf Nymark

Bileländet på Bangatan
Äntligen kommer Bangatan vid Lund C och Clemenstorget att stängas av för allmän biltrafik. I varje fall finns det nu ett förslag om detta från Tekniska nämnden. Bangatan, liksom St Petri kyrkogata vid Malmborgs, föreslås stängas av för allmän biltrafik vardagar mellan 15 och 18. Detta för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken.
 

 
Trafiksituationen vid Lund C, framför allt vid Clemenstorget, har inneburit att bussarna har haft svårt att ta sig fram på grund av alla bilar. De borgerliga har förstås sett problemet i att det varit gångtrafiken som utgjort problem och har velat ha signalreglering för att försvåra för fotgängare. För undertecknad, som i varje fall under minst 15 års tid förespråkat att Bangatan ska stängas känns detta verkligen som ett stort framsteg i Lunds trafikpolitik. Äntligen erkänner Tekniska nämnden att det är bilarna som är problemet i stadskärnan, inte gående och kollektivtrafik. Det är bara att hålla tummarna för att Tekniska nämnden nu kommer att stå pall för motståndet från den vittförgrenade billobbyn.

Bileländet vid Stortorget
Den olovliga biltrafiken förbi Stortorget tycks i sommar ha slagit alla rekord. Och visst: jag kan på sätt och vis förstå turister på besök. Det ser ju faktiskt ut som en bilgata. Men alla lundabilister som är väl medvetna om bilförbudet och ändå färdas där, finns det faktiskt inga som helst förmildrande omständigheter för.
 

Stortorget 1963, åtta år innan man
förbjöd privat biltrafik 1971

 
Eländigt att cykla förbi Stortorget
För övrigt försöker jag numera, trots dagliga besök med mitt tvåhjuliga fordon i stadskärnan, att undvika att cykla förbi Stortorget och på Kyrkogatan. Gatan är i så dåligt skick att det är alltför påfrestande för både fordon och gump att cykla där. Jag ser fram mot den planerade snabbcykelvägen. Kanske det också kan dämpa de lagbrytarbenägna bilisternas lust att köra där?
 

Vombsjön runt
Som vanligt trampade jag cykelloppet Vombsjön runt den första lördagen i augusti. (jag har nu i min bokhylla sammanlagt nio plaketter från olika år som bevis för mitt deltagande). Även i år fantastisk cykeltur i sol, morgondimma och Vombsjön blank som ett nybonad golv. Trist att så få rödgröna politiker syns till på vägarna runt sjön.

Fortsatt dystert på bilmarknaden
Utvecklingen av försäljning av nya bilar går fortsatt åt fel håll, läget på marknaden är närmast att beteckna som katastrofal. Nyregistreringen av bilar i juli i år ökade med 18 procent, vilket är den nittonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juli är den bästa julimånaden sedan det nuvarande bilregistreringssystemet infördes på 70-talet. Till råga på allt är inte mindre än 56 procent av alla nyregistrerade bilar under denna månad dieselbilar och endast 15 procent är s k miljöbilar. Huvudorsakerna till denna nedslående utveckling är förstås att många hushåll har allt för mycket pengar, att räntorna är så låga och det löjligt låga priset på fossilt bränsle.

Inga kommentarer: