2015-09-10

Flyktingfrågan kan spränga EU av Gunnar Stensson

EU måste ta ansvar för flyktingkatastrofen genast och förmå folken i alla medlemsländerna att agera generöst och solidariskt, säger Angela Merkel och Stefan Löfven.
   Att med fredliga medel kämpa ner det nationalistiska motståndet inom EU är svårt, men nödvändigt. Ett misslyckande drabbar inte bara flyktingarna utan leder till hela Europas sönderfall.

Det skrivs mycket om orsakerna till kriget i Syrien. Jose Ferrer utpekade USA:s krig i Afghanistan och Irak och gjorde en jämförelse med kuppen i Chile 1973. Anders Sannerstedt invände att ”allt ont inte kan skyllas på USA”. (Sydsvenskan 8/9.) Nej, Gulfstaterna och Saudiarabien finns där, med svenska vapen, liksom Ryssland och Iran. Kina blockerar FN med sitt veto. Assad-regimen bombar det egna folket.
   I sökandet efter orsaker kan man gå längre tillbaka, ända till imperiernas uppdelning av Mellanöstern efter första världskriget. Gränserna drogs med utgångspunkt från deras egna ekonomiska och maktpolitiska behov, utan hänsyn till nationella, kulturella och religiösa förhållanden i Mellanöstern.
   Den stora kurdiska nationen drabbades kanske värst. Den delades upp mellan Turkiet, Irak, Syrien, Jordanien och Libanon. Konsekvensen har blivit ett antal snart hundraåriga konflikter.
   Sedan några veckor råder öppet krigstillstånd mellan kurderna och Turkiet, samtidigt som båda kämpar mot IS i Irak och Syrien.
   Att USA:s krig bidragit till kaoset i Mellanöstern betvivlar ingen. Indignationen över terrordåden mot World Trade Center var berättigad, men att därför invadera den afghanska nationen var orimligt och i sämsta mening 1800-talsmässigt.
   Det hade alla insett 1992, när Bush och Blair började propagera för en invasion i Irak med lögner och påtryckningar.
   Demonstrationerna mot USA:s och dess allierades förestående angrepp i februari 2003 var de största sedan Vietnam. I Lund kom täten tillbaka till Stortorget innan de sista demonstranterna hunnit lämna det. I London, Paris och Berlin handlade det om 100 000-tal.
   USA vann förstås snabbt kriget och upplöste den irakiska staten och armén. Man inrättade koncentrationsläger som Abu Graibh och Guantanamo och tortyrcentraler i tjogtals beroende stater. Al Qaida hade aldrig tidigare varit så starkt, som det blev efter USA:s hämnd. Ur sönderfallet uppstod IS.

Den amerikanska omsvängningen genom valet av Obama till president kom för sent. Obama förtjänar respekt och allt stöd för sina försök att lösa konflikter genom förhandlingar, som nu den aktuella om Irans kärnenergi. Men hans ansträngningar har i stor utsträckning förlamats av de amerikanska ultranationalisternas motstånd.
   Men våld och politiskt kaos är inte de enda orsakerna till det syriska sammanbrottet.

Kriget i Syrien - en klimatkonflikt?
”Antingen tål jorden och människor den behandling de utsättes för under mekanismens skede, eller gör de det inte. De som håller på den utvecklingslinje på vars väg vi upplever jordförstöring, växtsjukdomar, befolkningskriser och krig i förut okända mått, har skyldighet att bevisa att jord och människor tål vad de får.” Elin Wägner, Väckarklocka, 1941.
   ”Frågan är om den industriella revolutionen över huvud taget hade kunnat äga rum om inte England haft tillgång till slavarbetskraft från Västafrika, den av epidemier och våld avfolkade åkerjorden i sydöstra Nordamerika, ett jordlöst och utblottat proletariat i ett makthungrigt England, o.s.v.” Alf Hornborg, Nollsummespelet. Teknikfetischism och global miljörättvisa, Daidalos 2015.

Det syriska sammanbrottet kan ha påverkats av miljöförstöring. Patrik Svensson berättar i spalten Syrienhyllan i Sydsvenskans kulturdel 8/9 om ”Syria´s Climate Conflikt”, en tecknad serie, skriven av Audrey Quinn och tecknad av Jackie Roche, som hävdar att torkan, fattigdomen, arbetslösheten och folkförflyttningarna i Syrien ledde till desperation och öppet uppror.
   Det är ett tänkvärt perspektiv, i synnerhet som det pekar på sannolikheten för att liknande klimatkonflikter blossar upp inte bara i Syrien utan också i flera andra länder.
   Flyktingkatastrofen i Europa är ju inte den enda. USA:s södra gräns är en befäst mur mot fattiga latinamerikaner. Trump, den populäraste presidentkandidaten i USA, beskriver mexikanerna på samma sätt som nazisterna beskrev judarna.
   Israelerna har för resten beslutat om nya murar, inte mot palestinier utan mot flyktingar från Afrika. De borde betänka hur det gick med Jerikos murar.
   Redan 1941 varnade Elin Wägner i Väckarklocka för följderna av ett kommande miljösammanbrott. Det var kanske inte läge då; kampen mot Nazityskland stod ännu och vägde. Men idag har hennes varning tyngd.
   Alf Hornborg sitter här i Lund just nu, efter att ha reviderat Marx och skrivit om världshistorien i sina böcker Myten om maskinen och Nollsummespelet. Teknikfetischism och global miljörättvisa.
   Elin Wägners och Alf Hornborgs kamp måste föras vidare under kommande decennier.

Den stora folkvandringen från krig och förödd miljö har börjat. En rännil av män, kvinnor och barn vandrar på danska vägar från Rödby mot Köpenhamn och Malmö, tusenden tränger sig genom de ungerska taggtrådshindren. 800 000 väntas till Tyskland i år. Och sedan...

Inga kommentarer: