2015-09-17

Thomas Pikettys formel av Gunnar Stensson

Stadd vid kassa begav jag mig till Gleerups för att till slut köpa Pikettys Kapitalet i tjugoförsta århundradet. Där låg staplar av den mäktiga volymen, på svenska och engelska.
   Det konstiga var att den engelska kostade nästan 500 kronor och den svenska 299. Varför? Det borde ju ha varit tvärtom.
   Grubblande över detta bläddrade jag lite i den svenska, som jag kommit för att köpa, när min blick föll på en stapel intill med ännu mäktigare volymer: Karl Marx. En biografi av Sven-Eric Liedman
   Jag hade vetat att han arbetade med biografin, men trott att färdigställandet skulle dröja åtskilliga år. Jag måste ju ha den.
   Jag föll i grubbel över huruvida jag skulle köpa bägge volymerna på samma gång, men avstod, dels av ekonomiska skäl och dels av paranoiska: det skulle säkert leda till en ny säpo-registrering.
   Så vilken skulle jag köpa idag?
   Jag var mest nyfiken på vad Liedman kunde skriva om Karl Marx och hade en känsla av att jag ganska väl visste vad Piketty hade skrivit om kapitalet. Men..
   Jag valde Piketty till slut och ställde mig i kassakön, många studenter med kursböcker, de verkade vördnadsfulla – kanske trodde de jag var professor. Jag rättade till kavajen och knäppte översta skjortknappen.
   Flickan som expedierade (det är förstås en ung kvinna, rättade jag mig, usch för patriarkatet) mötte min blick. Hon hade glasögon. Så fällde hon kommentaren: ”Det är en utomordentligt intressant formel han bygger sitt verk på.”
   ”Ja, verkligen”, sa jag.
   ”Vill du ha en kasse?”
   ”Ja tack.”
   Jag hade nyss letat fram formeln när jag bläddrade i boken: r>g.
   Det betyder att när avkastningen av kapitalet är större än ekonomins tillväxttakt, ökar ojämlikheten. Och då ökar spänningen i samhället, ibland till den grad att en revolution utbryter, som exempelvis den franska 1789.
   Först när jag kom ut på Stortorget igen slog det mig vilket konstigt samtal vi hade haft.
   Sen tänkte jag på Per Molander som uttrycker samma sak som Piketty i Ojämlikhetens anatomi, fast på ett enklare sätt: Den som har flest kulor vinner.
   Jag undrade om den unga kvinnan skulle sitta i kassan också när jag inom en sannolikt ganska snar framtid inhandlar Marx-biografin.

Inga kommentarer: