2015-11-26

Adventspromenad till Flackarps mölla

Adventssöndagen den 29 nov
Samling vid Källbybadets entré klockan 13
   Adventskaffe och skånska visor på Flackarps Möllekafé
   Vi går längs Flackarpsvägen och gör ett kort uppehåll vid greve Wachtmeisters gamla vattenkvarn som är äldre än Flackarps mölla. Hem går vi enskilt via St Lars.
   Vädret påverkar oss inte. Vi går klockan 13 även om det blir skyfall, snöstorm eller orkan. Flackarps mölla är varm när vinden viner och regnet smattrar.
   Självklart kan man komma till Möllekaféet enskilt, till fots, med cykel eller bil.
Alla är välkomna!
Klostergårdens byalag

Inga kommentarer: