2016-02-18

Motståndscirklar av Gunnar Stensson

Tiderna är onda. Överallt pågår ett race to the bottom. På bottom råder hat och misstänksamhet. Kaos saknar fokus. Känslan av maktlöshet ökar.
   Då är det tid att bilda studiecirklar, cirklar för motståndsstudier. Cirklar mot missbruket av människor och miljö, byggda på kunskap och uthållighet, cirklar mot lokalt missförhållande. Ingenting uppnås i ensamhet genom anonymt tyckande och ansvarslöst twittrande.
   Motståndscirklar verkade under nazismen. Motståndscirklar ledde 1950-talets medborgarrättskamp i USA. FNL-grupperna mobiliserade motståndscirklar mot USA-imperialismen. Motståndscirklar organiserade demokratikampen i Polen och Tjeckoslovakien. Eyvind Johnson berättar om motståndscirklar i romanen om Grupp Krilon, Hans Fallada i Ensam i Berlin och Peter Weiss i Motståndets estetik.

En svensk Nato-anslutning måste mötas av motstånd. Sverige närmar sig gradvis och hittills motståndslöst Nato.  Alliansregeringen lät ÖB underteckna ett värdlandsavtal, innan den avgick. Värdlandsavtalet är inte ratificerat än. Kan ratificeringen stoppas?
   I somras övade Nato-styrkor invasion i vårt sommarfagra Haväng. Vad håller på att hända med den alliansfria svenska utrikespolitiken, byggd på demokrati och rättssäkerhet?
   Vill vi alliera oss med Nato-landet Turkiet som bombar de kurder som strider mot IS i Syrien och terroriserar de kurder som är medborgare i Turkiet?
   Vill vi alliera oss med det flyktingfientliga Polen, som undertrycker yttrande- och tryckfrihet, bekämpar vegetarianer och cyklister och under överskådlig tid planerar att förgifta atmosfären med sin omfattande brunkolsbrytning?
   Vill vi alliera oss med USA som kanske kommer att styras av Donald Trump nästa år och därmed bli indragna i varenda amerikansk konflikt på jordklotet?
   Räckte det inte med att Bush lurade in oss i krigen mot Afghanistan och Irak?

Har vi anledning att frukta en rysk invasion (liknande den övning Nato utförde vid Haväng i somras)?
   Vore det inte bättre att alliera Sverige med Finland i en Natofri nordisk fredszon?
   I stället för en politik av panikbeslut grundade på nedärvd rysskräck borde vi, som hittills, föra en långsiktig avspänningspolitik med inriktning på fred och på att hantera kommande klimat- och flyktingkatastrofer.
   Alla frågor och påståenden ovan är djupt kontroversiella. Var ska vi hämta kraft mot det raseri som kommer att överskölja oss?
   Genom motståndscirklar. Genom kunskap.

En ståndaktig motståndscirkel finns redan. I den ingår Hans Blix, som bevisade att Bush och Blair ljög om Iraks massförstörelsevapen, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Pierre Schori, Lars Ingelstam, Stina Oscarson och Linda Åkerström.
   Tillsammans har de utarbetat Sverige, Nato och säkerheten, Betänkande av Natoutredningen, Celanders förlag.
   Där finns kunskapen och argumenten. En motståndscirkel kan alstra flera. Som i sin tur kan alstra ännu flera. Som kan skapa motståndscirklar i än vidare sammanhang, som kampen mot fattigdom, hunger, miljökatastrofer och framtvingade folkvandringar.

Inga kommentarer: