2016-02-18

Servicebussar till St Lars? av Gunnar Stensson

Kommunen överlämnar ansvaret till Skånetrafiken.
Hållplats vid vårdcentralen?

Bara Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ röstade för ett återinförande av servicebussarna till St Lars, när frågan avgjordes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.
   Servicebussarna är speciellt anpassade för äldre och personer med funktionsnedsättning. I Klostergården bor mer än 1000 pensionärer och antalet ökar snabbt.
   M, FP, C, SD, KD och S röstade mot och överlämnade medborgarförslaget om ett återinförande till Skånetrafiken.
   Så slapp de undan den frågan.

Bakgrund. Fram till 2013 fanns servicebussar som varje timme skjutsade äldre och funktionshindrade personer till vårdcentralen i St Lars och andra vårdcentraler.
   2013 drog Skånetrafiken in servicebussarna för de bedömdes kosta för mycket. De personer som var beroende av dem hänvisades till färdtjänsten eller andra sätt ta sig till sin vårdcentral.
   Klostergården som har fler pensionärer än någon annan stadsdel i Lund drabbades särskilt hårt. Vårdcentralen är belägen ovanför en ganska brant backe ett stycke från bostadsområdet och svår att nå för många patienter. De får nu klara sig med privata transporter eller med färdtjänst. Flera tvingades byta vårdcentral.
   Efter indragningen av servicebussarna skickade några Klostergårdsbor på Barbro Nilssons initiativ in ett medborgarförslag om återinförande av servicebussarna. Det är det förslaget som fullmäktige efter två år avvisade med 56 röster mot 9.
   Fullmäktige hänvisar till Skånetrafikens linjedragning.
   Är det tänkbart att linje 1 eller linje 6 får en hållplats vid St Lars vårdcentral? I så fall måste linjedragningen kring Klostergården planeras på ett nytt sätt.

Klostergården missgynnas också på andra sätt av kommunen. Nedläggningen av Klostergårdens träffpunkt skedde samtidigt som servicebussarna drogs in, och trots löften saknas fortfarande en fullvärdig träffpunkt för det snabbt ökande antalet pensionärer och funktionshindrade. Sedan ett och ett halvt år saknas dessutom ett fungerande apotek.

Inga kommentarer: