2016-03-10

Jämställdhet är en självklarhet, men inte en verklighet av Per Roijer

Gudrun Schyman talade i måndags i Klostergårdsskolans matsal inbjuden av Rädda Barnen, som har etablerad verksamhet på skolan. Klostergårdsskolan arbetar denna termin med tema om genus.
   Tidigare under dagen hade personalen diskuterat genusfrågor, Gudrun Schymans föreläsning riktade sig föräldrar i första hand. Men många andra hade hört talas om mötet. Matsalen var väl besatt. Schyman betonade att hon inte var där som företrädare för Fi utan som professionell, föreläsare och utbildare.
 

 Gudrun Schyman med blädderblock
på Klostergårdsskolan

 
Gudrun Schyman är en suverän talare. I ett blixtrande tempo, ständigt i kontakt med publiken, med mycket skämt och många ironier och lagom mycket sarkasmer förklarade hon hur patriarkatet genomsyrar allas tillvaro. Och varför det går så långsamt att genomföra jämställdhet som alla (nästan) säger sig vilja ha.
   Enligt Statistiska Centralbyrån SCB går utvecklingen "i snigelfart med myrsteg". Använd SCB:s lilla häfte Lathund om Jämställdhet, uppmanade hon och viftade med ett tummat exemplar. I häftet är det belagt att Sverige inte är ett jämställt land.
   De flesta känner till att Sverige har miljöpolitiska mål. Färre känner till att Sverige också har jämställdhet som ett nationellt politiskt mål. Det är en del av FN:s milleniemål.
   Alla säger att jämställdhet är bra. Det är inte ofta som man hör någon säga att jämställdhet är ett jävla trams, sa Gudrun Schyman. Men det är en läpparnas bekännelse.
   Riksdagen antog jämställdhet som nationellt politiskt mål våren 2006, i fullständig politisk enighet. Sedan det nationalistiska partiet blev invalt i riksdagen finns inte längre enighet, för de tycker inte så, poängterade hon.
   Vad innebär då jämställdhet?
   Att ha lika mycket makt att forma våra liv och vårt samhälle oberoende av om man är man eller kvinna.
I det nationella målet ingår fyra delmål:
   1. Jämn representation.
   2. Rättvis ekonomi (löner, pensioner).
   3. Dela lika arbetet med barn och hushåll.
   4. Utplåna mäns våld mot kvinnor.
Har vi jämn representation mellan män och kvinnor? Har vi rättvisa löner och pensioner? Delar vi arbetet med barnen lika? Har vi utplånat mäns våld mot kvinnor, frågade hon retoriskt.
   Brist på jämställdhet är ingen åsikt utan ett faktum. Så när någon säger "Nu har det gått för långt med jämlikheten", kan ni lugnt svara "Jaså, tycker du det. Så intressant. På vilket område då?
   Olika åsikter kan man ha om detta är intressant eller ointressant, om man ska lägga på ett kol eller inte för att öka takten för att nå målen – också om vilket kol man skulle tänka sig lägga på. Att jämställdhet inte råder behöver inte diskuteras.
   SCB har räknat ut att med nuvarande utvecklingstakt kommer målet att dela föräldraförsäkringen jämnt att nås om 54 år!
   – Vi är många som inte lever då, sa Gudrun Schyman.

Inga kommentarer: