2016-03-03

Palestinamöte i Malmö

Ship to Gaza Malmö kommer vid mötet att berätta om årets båtaktion - Den internationella kvinnobåten till Gaza.

Inga kommentarer: