2018-08-23

Generationsskifte i Klostergårdens byalag?
av Gunnar Stensson

När Göte Bergström, Klostergårdens byalags grundare, avled strax efter valborgsfirandet 2001 ställdes byalaget plötsligt inför ett generationsskifte. Vem skulle ta över ansvaret? Hur skulle den fortsatta verksamheten se ut?
   Generationsskiftet kunde genomföras efter några månader. Einar Hulting valdes till ordförande och organisationen levde vidare med delvis nya krafter. Einar Hulting var erfaren byggmästare vilket var till stor nytta när Klostergården på 2000-talet gick in i en period av intensiv nybyggnad. Omvandlingen av Sankt Lars inleddes. Nya byggnader inkräktade på tidigare grönområden, planerna på Klostergårdens mötesplats stöttes och blöttes flera år och plaskdammen fick en ny utformning. Stadsdelen Källby ängar uppfördes mellan Sankt Lars och Klostergården.  Samtidigt var det dags för Arenan och ishallen och det nya bostadsområdet i anslutning till dem.
   Byalaget engagerade sig i alla dessa planer och beslut, samtidigt som intresset för den omgivande naturen växte och miljödebatten blev allt intensivare.

Byalagsaktivisterna börjar bli gamla, inte minst jag själv. Visserligen lyckades vi så sent som i våras engagera många i möten och exkursioner i samband med Klostergårdsstationen och kommunens nya översiktsplan, men många av de tidigare medlemmarna har tvingats minska sina insatser av åldersskäl.
   Det behövs ett generationsskifte precis som 2001. Byalagets arbetsformer från millennieskiftet behöver kanske förnyas. Jag tror att byalaget står inför viktiga uppgifter som kunskapsinsamlare och opinionsförmedlare i samband med fyrspårsutbyggnaden och den Källbystad som översiktsplanen föreslår.
   Jag är övertygad om att det inte minst bland Veckobladets läsare finns nya krafter som är beredda att gå in i arbetet och fortsätta, personer med miljöengagemang och visioner om framtidens Lund. Hör gärna av er och diskutera framtiden, här i VB eller på annat sätt. Det handlar om en långsiktig och oerhört engagerande verksamhet.
   På byalagsmötet måndagen den 27 augusti klockan 19.30 i Klostergårdens ABF-lokal kommer vi att inleda debatten om organisationens framtid.

Inga kommentarer: