2020-03-19

Jätten Defender avblåst i tysthet av Per Roijer


 

I veckan avblåste USA den största förflyttningen av militär personal och materiel som skett till Europa på över 25 år.
Beskrivningen är den amerikanska arméns egen.
Mer än 6 000 amerikanska soldater har sedan januari i år skeppats över Atlanten inklusive högkvarter och en pansarbrigad med stridsvagnar. Armén har flyttat 9 000 fordon och utrustning, 3 000 ”pieces of equipment” har forslats med båt, skriver Amerikanska armén i Europa på sin hemsida. Avsikten var att visa upp amerikansk militär slagkraft i Europa. Coronapandemin kom i vägen.

Nu är trupperna på väg tillbaka till USA
Nyheten om denna Natos jättemanöver som omfattar 18 olika länder i Europa, med 37 000 deltagande soldater och civil personal, varav 20 000 amerikaner, har fullständigt drunknat i rapporteringen om Coronaviruset.
   Övningen kallades Defender (sic!) Europe 20 med tyngdpunkten i Tyskland, Polen och de baltiska staterna.
   Inskeppningen från USA till Europa med personal och materiel är den största på över 25 år, skriver amerikanska armén i Europa på sin hemsida. Manövern har mötts av demonstrationer i Tyskland, men nyheten om såväl uppbyggnaden som upplösningen har inte fått någon uppmärksamhet.
   Nu är manövern, övningen, och som somliga nog ser det, provokationen, avblåst på grund av utbrottet av det nya coronaviruset. Sedan den 13 mars har överskeppningen från USA avbrutits och de som skickats över Atlanten är på väg hem igen.
   ”Hälsa, säkerhet och stridsberedskap hos våra militärer, civila och familjemedlemmar är det viktigaste för oss”, skriver USA-armén på sin hemsida som förklaring. Några fall av smitta har konstaterats bland amerikanska trupper i Europa.

En annat kanske lika viktigt skäl framskymtar i arméns information om Covid-19:
   ”Medan den amerikanska militären ofta i filmer och på teve med ögonblicks varsel verkar kunna ställa upp med vidsträckta medicinska resurser när det behövs, så har talespersoner för Pentagon tidigare varnat för att överskatta [ vår] förmåga att bistå med medicinska insatser när det gäller spridningssjukdomar som coronan”, skriver Pentagons talesperson på hemsidan.
   Krigsmaktens egen sjukvård är i första hand anpassad till att ta hand om krigsskador, framhålls det. Den är också nedbantad på samma sätt som vi kan ser när det gäller svenska försvaret.
   Det gäller att snabbt få hem så många som möjligt innan utbrottet blir ohanterligt för trupperna i Europa.

Inga kommentarer: