2020-03-19

Markplan det enda realistiska för nya Lund C av Ulf N

I början av mars nämnde jag om att kommunstyrelsens arbetsutskott fått en föredragning från utredningen om vilket höjdläge det nya Lund C med två nya spår för höghastighetståg ska ha. Då hade enbart sipprat ut det skulle ta minst tre år längre tid att förlägga järnvägen, inklusive Lund C, i tunnel.

Exploateringsintäkterna långt ifrån tillräckliga
Nu vet vi mera. Kostnaden för att gräva ner järnvägen blir 18 – 22 miljarder kronor. Den summan är betydligt högre än de ungefärliga beräkningar som Trafikverket tidigare gjort. Nedgrävningsanhängarna har fäst stora förhoppningar på att den mark som kan bebyggas genom att förlägga järnvägen underjordiskt skulle ge exploateringsintäkter för att finansiera en stor del av tunnelbygget. Så är inte fallet. Exploateringsintäkterna skulle hamna på lite drygt 2 miljarder kronor. Och då med en exploateringsgrad som förutsätter 20-våningshus. En mera lunda-anpassad exploateringsgrad ger förstås lägre intäkter. Kostnaderna för att dra järnvägen i tunnel genom Lund får priset för att bygga spårvägen att framstå nära nog som småslantar.

Fantasier om att staten ska betala
För det handlar om att det är Lunds skattebetalare som får stå för nedgrävningsfiolerna. Staten, i form av Trafikverket, är tydlig på denna punkt. Trafikverket är berett att bygga spåren i markläge och stå för dessa kostnader. Vill Lund ha något annat läge får kommunen betala. Att som t ex M-kommunalrådet Fredrik Ljunghill säja att staten ska stå för större delen av kostnaden (Sydsvenskan 18 mars) är ingenting annat än fantasierna och försök att föra lundaborna bakom ljuset.

Kvintetten kvintilerar
Oppositionsrådet Karin Svensson Smith (MP) varnar i samma tidning för att fördyrande särkrav från kommunens sida kan leda till att sträckan Lund-Hässleholm prioriteras ner av Trafikverket till förmån för sträckan Göteborg-Borås.
Till detta kan tilläggas att risken är de styrande kvintettens kvintilerande och trixande kring den framtida höghastighetsjärnvägen kan leda till att Lund C överhuvudtaget inte kommer att bli en station för höghastighetstågen.

Inga kommentarer: