2020-05-14

15 maj: Minnesdagen över 72 års palestinsk flyktingkatastrof – al-Nakba av Ulf N


 

Denna vår för 72 år sedan fördrevs 700 000 palestinier från sitt land av den judiska krigsmakten. Den 14 maj utropades staten Israel. Den 15 maj är minnesdagen över ”katastrofen”, al-Nakba, som är den palestinska benämningen på den fördrivnings- och terrorprocess som judiska militära styrkor bedrev under stor del av våren 1948. Den mest uppmärksammade terroraktionen är den som de judiska terroristorganisationerna Irgun och Sternligan genomförde i den palestinska byn Deir Yassin. Barn (varav 30 spädbarn), kvinnor, män, åldring massakrerades.

Rensning av surdegen
En mera storskalig terroraktion riktades med staden Haifas palestinska befolkning. 50 000 palestinier fördrevs och många mördades i april i ett militärt angrepp kallat ”Rensning av surdegen”. De judiska styrkornas befälhavare utfärdade ordern: ”Döda varje arab ni träffar på, sätt eld på alla brännbara föremål …”.

Upptrappning av apartheid
Hundratals städer och byar förstördes av de judiska styrkorna. De 700 000 flyktingarna och deras ättlingar, som i dag uppgår till ca 7 miljoner, har aldrig tillåtits återvända.
   I dag har al-Nakbadagen en fördjupad innebörd: Israel står uppenbarligen i begrepp att annektera delar av Västbanken. Annekteringen kommer att innebära att Israel skärper och trappar upp apartheidpolitiken, mer rivning av palestinska och förstörelse av palestinska byar. Den palestinska katastrofen förvärras.

Inga kommentarer: