2020-10-15

Sverige; ett bra land att leva i även i framtiden

 

 

KLOK nästa måndag den 19 okt kl 19
Tekn dr Ulf Paulsson, med speciellt intresse för logistik, risk och sårbarhet, håller ett föredrag med fokus på tre avgörande faktorer: Energi, naturresurser och konfliktlösningsförmåga. 
   Ulf tar utgångspunkt i dagens situation när han diskuterar de långsiktiga trenderna. Ulf är en kollega från Ekonomihögskolan.
   P g a begränsat antal platser måste man föranmäla sig till Klostergårdens bibliotek 046 359 58 86 eller mejl till biblioteket.klostergarden@lund.se

Inga kommentarer: