2020-12-17

MP-motion: Kräv polistillstånd och avgift för uthyrning av elsparkcyklar på offentlig plats av Ulf Nymark

 Hitintills har i Lunds kommun företag som nyttjar offentlig plats för uthyrning av elrullbrädor, så kallade elsparkcyklar, varit undantagna från kravet på polistillstånd för sitt marknyttjande. Det är svårt att förstå varför elsparkcykelföretagen ges denna förmån, som inga andra näringsidkare har. Inte heller finns det skäl att ge just elsparkcykelföretagen gratis markupplåtelse. Torghandlarna får betala liksom t ex restauranger och kaféer för sina uteserveringar. 

 


 

MP-förslag om åtgärdsplan redan i fjol
Miljöpartiet har tidigare, redan september 2019, i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen ska ta fram en åtgärdsplan för att få bukt med de felparkerade och slängda elsparkcyklarna. Den motionen tycks nu äntligen vara på väg fram till fullmäktige, men lär inte komma till behandling förrän långt fram i vår. Det är en hel skrälldus med motioner och interpellationer i kö för behandling.

P-böter är inte möjligt
En åtgärdsplan med flera olika insatser behövs. Det räcker inte med en enda åtgärd för att komma till rätta med användarnas felparkeringar. Att som Vänsterpartiet i en nyligen inlämnad motion gör, föreslå att felparkerade elsparkcyklar ska ge bolagen p-böter, är visserligen ett lovvärt försök, men det leder tyvärr ingenstans. Det finns nämligen inget lagligt stöd för att ge felparkerade elsparkcyklar p-böter. P-böter kan endast ges till fordon som ska registreras i vägtrafikregistret. Cyklar och elrullbrädor finns inte i detta register.

Polistillstånd och avgift för markupplåtelse
Jag har nu för Miljöpartiets räkning lämnat in en motion till fullmäktige med förslag på ändring av lokala ordningsföreskrifter så att det införs krav på polistillstånd för att ställa upp elsparkcyklar för uthyrning. I motionen föreslås också att en avgift för markupplåtelse för uthyrning av dessa ”fordon” införs. Genom krav på polistillstånd ges kommunen möjlighet att styra upp företagens nuvarande ohämmade utplacering av elsparkcyklar.

Följ Malmös exempel
Kommunen ska alltid yttra sig till polisen över ansökningar om markupplåtelse. Avstyrker kommunen ger polisen inte tillstånd. Kommunen kan också ställa vissa villkor i samband med tillstyrkan, till exempel genom att kräva att så kallade geostaket införs av bolagen. Genom geostaket kan användarna hindras från att ställa ifrån sig elsparkcyklarna på olämpliga ställen när de checkar ut. Malmö kommun har nyligen infört dessa krav på polistillstånd och avgift för markupplåtelse. Avgiften är där satt till 1825 kronor per elsparkcykel och år. Nu är det dags att Lund gör samma sak.

Slut på låt-gå-politiken?
Om kommunfullmäktige behagar bifalla MP:s båda motioner om elsparkcyklar kan problemen med felparkerade, slängda, hindrande och trafikfarligt placerade elrullbrädor att om inte helt elimineras, så i varje fall nedbringas till ett minimum. Med andra ord kan det bli slut på den låt-gå-politik som den styrande borgerliga koalitionen står för gentemot elsparkcykelbolagen.
Ulf Nymark (MP)

Inga kommentarer: