2020-12-17

Pressmeddelande: Lilla Manhattan i södra Lund?

 

En extremt hög och tät exploatering på ytan av en fotbollsplan! Vilka blir konsekvenserna för boende i området?
Läs Pressmeddelandet »

Inga kommentarer: