2008-06-19

Nu syns den borgerliga skolpolitikens konsekvenser
av Gunnar Stensson

Sämre värden i Lund än tidigare år

De genomsnittliga meritvärdena i Lunds grundskolor försämrades under 2007. Andelen elever med gymnasiebehörighet minskade.
Detta framgår av tabellerna 12 och 15 i Lunds kommuns kvalitetsredovisning för förskola och skola 2007 som bygger på avgångsbetygen.
Kvalitetsredovisningen innehåller också andra uppgifter om förhållanden som påverkar skolresultaten. Lärarlönerna i Lund är låga. Lund hamnar på plats 105 rankinglistan över svenska kommuner. När det gäller lärarnas hälsa är situationen ännu sämre: där ligger Lund som nummer 167. Lärarnas trivsel och hälsa påverkas negativt av den nya skolpolitiken, som leder till fler omplaceringar och större klasser.
Utredarna framhåller i avsnittet Analys och åtgärder att ”skolorna måste förhålla sig till att dessa två grundskoleindikatorer (meritpoäng och gymnasiebehörighet) uppvisar sämre värden än tidigare år”.
Ett sätt för skolorna att göra detta är att av kommunen begära tillräckliga resurser för att hålla kvaliteten uppe.
Vid nyåret 2008 trädde nya nedskärningar i kraft samtidigt som skolpengssystemet infördes. Nedskärningarna ledde redan vårterminen 2008 till större grupper och minskad lärartäthet. De negativa effekterna kommer att öka i höst. Skolpengssystemet har skadat kontinuiteten i undervisningen genom att lärare förflyttas. Allt talar för att meritvärdena under det läsår som avslutades förra fredagen har fortsatt att sjunka och att andelen gymnasiebehöriga elever har fortsatt att minska. I julas var siffran på elever utan gymnasiebehörighet så hög som 9 procent. Men betygen brukar stiga något under vårterminen.
I budgetbehandlingen den 12 och 13 juni genomdrev de fyra borgerliga partierna nya nedskärningar inom förskola och grundskola. De negativa effekterna av det beslutet kommer att dokumenteras vårterminen 2009.

Röstboskap
Samtliga borgerliga fullmäktigeledamöter röstade för nedskärningarna. Majoriteten fick lätt igenom sin budget, konstaterade Skånskan.
Lite svårare var det för regeringspartierna i riksdagen att få igenom beslutet om FRA. I tisdagens debatt såg vi en handfull borgerliga riksdagsledamöter gå emot sina partier. Efter lite hjärntvätt gav de förstås vika utom en folkpartist som röstade nej och en som la ner sin röst, vilket var riskfritt eftersom beslutet inte påverkades.

Modet att ens protestera saknas i Lund. Det finns faktiskt borgerliga ledamöter som skulle ha föredragit större satsningar på skolan. Men de underkastade sig diktaten från Helmfrid, Klette, Bergwall och Czernysson. Kanske skrämdes de av kvartettens grova personangrepp på mig i Skånskan 3/6, vilket förmodligen var avsikten.

Att frondera i kommunpolitiken kan vara svårare än i riksdagen. Partilojaliteten väger tyngre än sakfrågan och det egna omdömet. Det påmindes vi om också vid förra årets budgetsammanträde då utbyggnaden av BUP-området behandlades.
Men kampen om budgeten är inte över. Den budgetprocess som Lund införde för några år sedan innebär att den slutgiltiga budgeten spikas först vid årets slut.. Förändringar kan alltså genomdrivas. Kampanjen för skolan måste fortsätta.

Sveriges utbildningshuvudstad?
Lund satsar på bli Europas kulturhuvudstad 2014. Vilka effekter i form av ökad prestige det kan ge är svårt att se. Bättre vore att sträva efter att bli Sveriges utbildningshuvudstad.
I många år har Lunds skolor legat i topp. Den tiden tycks tills vidare vara förbi. Många nyinflyttade föräldrar har under våren uttryckt besvikelse över att Lund försämrats som skolstad.
Den nuvarande majoriteten försöker locka nya invånare till Lund genom att tävla med grannkommunerna i skattesänkning.
Men människorna är klokare. De söker sig till Lund på grund av den höga utbildningskvaliteten. Den får inte förskingras i jakten efter kortsiktiga skattesänkningar.
Gunnar Stensson

Lunds kommuns Kvalitetsredovisning för förskola och skola 2007 kan beställas från Utbildningskansliet. Det är en koncentrerad sammanfattning av en stor mängd intressant material (som också kan beställas).


PS.
Lund i SKL:s ranking
Lund ligger som nummer 24 i den rankinglista över svenska kommuners grundskolor som sammanställts av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Listan bygger på betyg och resultat i nationella prov under 2007. Lunds väg tillbaka till toppen blir allt längre.

Inga kommentarer: