2009-09-10

Dags för starkare aktioner mot Israel? Norge har inlett
av Bertil Egerö

Hebron är liksom Jerusalem en stad delad mellan Israel och de palestinska områdena. I båda städerna pressas de palestinska invånarna hårt av illegala bosättare, i vad som ser ut som en statlig strategi för att på sikt ta över hela staden. Skånesektionen av Arkitekter utan gränser (ASF) samarbetar med sina palestinska kolleger i Hebron i att göra staden mer barnvänlig och den vägen stödja deras motstånd mot den israeliska politiken.
ASF beslöt nyligen försöka få sina europeiska motsvarigheter med på en kritik av de israeliska arkitekter som utför jobb länkade till bosättarrörelsen, muren eller andra illegala projekt. Men det var inte så enkelt. Den tyska grenen fann frågan för känslig för att kunna delta, och liknande reaktioner kom även från andra håll. Ännu sextio år efter andra världskriget kan vi i Europa tydligen inte göra boskillnad mellan nazistregimens folkmord på judar och den israeliska statens brott mot mänskliga rättigheter.
ASFs aktion är inte den enda i Sverige. I våras bidrog våra protester mot att Veolia, som medverkade i ett järnvägsprojekt till de illegala bosättningarna, skulle få driva SL i Stockholm till att företaget drog sig ur järnvägsprojektet. Nu har Norge följt upp med en liknande aktion. Den norska oljefonden säljer enligt TT (3.9) sina aktier i Elbit Systems Ltd, ett israeliskt företag som bland annat levererar övervakningsutrustning till den israeliska muren. Det är ett brott mot mänskliga rättigheter som norska staten inte vill ha del i.

Inspiration från kampen mot apartheid
Den sortens aktioner var inte ovanliga under kampen mot Sydafrikas apartheidsystem. Ett internationellt nätverk utvecklades då för att spåra upp och avslöja företag som bröt mot FN-sanktionerna mot Sydafrika – ett effektivt och viktigt bidrag till bojkotten av apartheidregimen. Idag, med de fantastiska möjligheter internet erbjuder, borde en liknande kampanj mot företag som deltar i Israels brott mot mänskliga rättigheter kunna ge mycket goda resultat.
Att apartheidsystemet var oacceptabelt kunde ingen invända emot i det offentliga samtalet. Israels ’apartheid’ är uppenbarligen inte lika okontroversiell, och ännu har ingen bojkott utlysts av FN. Det är inte heller så lätt att skapa opinion; den kritik som lyckas nå ut genom våra media möter omedelbart Israels välsmorda kampanjapparat, där hänvisning till det nazistiska folkmordet och rop på ’antisemitism’ snabbt lägger ett filter över själva sakfrågorna. I fallet med AB-artikeln nyligen om illegal organhandel fungerade taktiken perfekt: inför sitt möte i Stockholm i veckan beslöt EUs utrikesministrar att inte diskutera AB-artikeln. Sakfrågan; morden på palestinska män och den misstänkta organhandeln, nämndes inte ens.
Det sista ordet om organhandeln är långt ifrån sagt. Nya avslöjanden dyker upp som kan göra det besvärande att blunda. Se till exempel de som nu visas upp på den alltid aktuella hemsidan http://motbilder.se/ . Det är viktigt att hålla den debatten vid liv, och bygga en bättre grund för det slags aktioner som Norge och ASF står för.

Inga kommentarer: