2009-11-19

Lund begriper inte fotboll av Mats Olsson

En av stadens största fastighetsägare, Arne Paulsson, vill bygga bostäder - inne på Klostergårdens idrottsområde. De flesta skulle nog säga att det är en idiotisk idé, vi i vänstern har förgäves försökt hålla byggnationen på den nuvarande parkeringen och kanske lite till. Den stora frågan är nu: Vad ska hända med Lunds BK:s matcharena? Paulsson anser nämligen att närheten till fotbollsplanen kan komma att störa framtida boende i hans hus. Att fotbollen var där först tycks inte ha någon som helst betydelse.
Två riktigt dåliga lägen längs med järnvägen har anvisats, ett bredvid den nybyggda arenan, ett på korpplanerna längs med Västanväg. Bägge innebär avsevärd kapitalförstöring och fördyringar för Lunds skattebetalare. Bägge innebär också försämrade villkor för idrotten - sämre läge och dessutom färre planer för ungdom, träning och korp. Läget på korpplanerna innebär dessutom att matcharenan hamnar i direkt anslutning till befintliga bostäder längs med Västanväg. Just detta alternativ har nu Lunds borgerlighet bestämt sig för att gå vidare med.
Det överlägset bästa alternativet är naturligtvis att uppgradera matcharenan i befintligt läge. Den som vill byggda bostäder inne på ett idrottsområde får faktiskt vara så god att anpassa sig till idrottens förutsättningar. Man undrar hur länge till som det lokala fastighetskapitalet ska få styra över lundapolitiken.
Mats Olsson, Vänsterpartiet

Inga kommentarer: