2010-05-20

DV-fråga till kommunstyrelsens ordförande

Om förhalning av beslut om klimatmål
I november 2008 beslutade fullmäktige att tidigarelägga uppföljningen av LundaEkos miljömål avseende växthusgaser till år 2009. I fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen ingick bland annat att pröva om målen behöver skärpas med tanke på den accelererande globala uppvärmningen. År 2009 är sedan länge passerat.
När kommer fullmäktige att få del av uppföljningen och förslag till beslut om nya miljömål för utsläpp av växthusgaser? Sven-Bertil Persson, Demokratisk Vänster

Inga kommentarer: