2010-05-20

DV - Motion till Lunds kommunfullmäktige

Ge alla barn och ungdomar möjlighet att själva skapa kultur!

Förhoppningen att Lund skulle bli Europas kulturhuvudstad år 2014 har grusats. Behovet av att utveckla och bredda kulturen har dock inte ändrats av kultur-huvudstadsjuryns beslut. Allra viktigast är att satsa på barnen och på ung-domarna.

För att så många barn och ungdomar som möjligt skall få uppleva vad kultur och kulturskapande är föreslår vi att kommunen satsar på ett projekt där barnen och ungdomarna i kommunen själva tillsammans med goda lärare-pedagoger-konstnärer-dansare-skådespelare-orkesterledare etc, skapar kultur.

Detta kan innebära att sjunga i kör, att delta i teateruppsättningar, musikaler, dansföreställningar, cirkus (skriva, agera, framställa scenerier osv), uppföra orkesterverk, göra film, arbeta med konst (måla, skulptera, göra affischer för projektet), skriva och framföra dikter, medverka i musikgrupper och allt övrigt som kan räknas in inom den konstnärliga sfären. Målet är att efter projekttidens slut visa upp allt som skapat i en festival. På så sätt kommer alla kommun-invånare både direkt och indirekt att få glädje av denna satsning.

Barnen och ungdomarna får genom att själva utöva, medverka och skapa kultur en oförglömlig erfarenhet och en upplevelse av vad konst kan vara och tillföra oss alla i våra liv, vi andra får glädjen av att uppleva resultatet av barnens och ungdomarnas arbete.

I projektet värvas de bästa pedagoger som går att få inom de olika områdena. Invandrarföreningarna inbjuds att medverka så att deras kulturella arv tas tillvara. Finns intresse inom idrottsföreningarna kan dessa också självklart med-verka med konstnärliga uttryck.

De resultat som skapas i projektet presenteras sedan för alla kommuninvånare: på teatrarna, i parkerna, i Konsthallen, i Stadshallen osv. under en vecka eller den tid som behövs för detta.

Med hänvisning till det som anförts ovan föreslår vi Kommunfullmäktige att besluta att ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans med Barn- och skolnämnder samt Utbildningsnämnden genomföra ett projekt för alla barn- och ungdomar enligt ovanstående intentioner.
Sven-Bertil Persson och Ulf Nymark Demokratisk Vänster

Inga kommentarer: