2010-05-20

DV-möte om kommunens budget

I mitten av juni beslutar kommunfullmäktige om budget för 2011 och ekonomisk verksamhetsplan för de kommande tre åren. Budgeten gäller alltså nästa år, men blir ändå något av en valårsbudget eftersom det framför allt blir 2011-års budget som kommer att diskuteras i valrörelsen, inte den som löper för i år.
Demokratisk Vänsters kommunala grupp inbjuder medlemmar och andra intresserade till kommunala gruppens möte den 31 maj kl. 17.30 då DV:s budgetförslag ska diskuteras och skisseras.
Du som vill vara med och påverka DV:s budgetförslag är hjärtligt välkommen till kommala gruppens möte den 31 maj på DV:s partilokal, Magle Lilla kyrkogata 2.

Inga kommentarer: