2010-06-03

Håller Israel på att bli ett nytt Nordkorea?
av Lars-Åke Henningsson

Landet styrs av en ledning, som härskar genom att hänvisa till att landets existens är militärt hotad. Massmedia för ut den officiella hotbilden. För att hålla den vid liv behöver man då och då se till att det blir konfrontationer, t ex genom att själv angripa fredliga fartyg ute på internationellt vatten som kan utses till potentiella hot.
Regeringen känner att den har i stort sett hela världen emot sej, inte minst FN, som regelbundet fördömer det som i andra länder uppfattas som militär aggression, men som internt legitimeras som självförsvar. Utan en stormakt som stöd skulle det knappast vara möjligt att hålla på så, men stormakten blir efter hand allt mera besvärad av den destruktiva utvecklingen i landet.
Det är inte vilken regering som helst som kan styra ett folk på det här sättet. Det måste finnas en historia av tidigare aggression mot det egna folket att hänvisa till, och att knyta en militant nationalistisk ideologi till. Den försvarsreaktion som regeringen stimulerar blir till en autoimmun sjukdom som angriper och bryter ner ett normalt liv. Den klipper kontakter med omvärlden och stänger in befolkningen i ett ideologiskt fängelse.
Landet skulle behöva en ny regering och en ny politik, men det behovet är ett direkt hot inte bara mot regeringen som sådan, utan också mot det sätt som regeringens styre legitimeras på.

Inga kommentarer: