2011-03-31

Pensionsmyten 2 av Sven-Hugo Mattsson

Det finns uppenbart en oro för hur pensionerna skall utvecklas i framtiden. Jag hör ständigt att man tror att pensionerna inte skall räcka till och jag läser insändare med samma innebörd. Själv ser jag inte varför pensionerna skulle bli lägre, tvärtom, jag skall nedan redovisa vad jag ser i min kristallkula. Jag benämner det kristallkula eftersom en prognos om framtida pensioner är just prognoser och att förutse pensionerna 40 år framåt, vilket jag i och för sig skall göra, skall tas med en nypa salt. Hur stora pensionerna skall bli har många parametrar.

ATP – Allmän pension
ATP var ett system som var relativt lätt att förstå. Vi lovades 65-70 % av lönen, detta är hyfsat som bas i ett pensionssystem. Detta garanterades oavsett allt annat. Det fanns dock två tekniska fel i ATP. Det fanns inget fördelningstal, högre ju äldre vi blir. Den summa vi tjänat ihop divideras med fördelningstalet och pensionen per månad blir mindre, Men observera att livspensionen inte blir mindre. Jag tror att ATP hade klarat att vi i genomsnitt blivit pensionärer i 12 år. När vi blev allt äldre, de som pensioneras nu tippas vara pensionärer i 16 år, höll inte systemet. Det fanns heller ingen broms som i det system vi har nu och som slagit ut de senaste två åren. Det måste finnas en broms i ett allmänt pensionssystem. Så när vi fick en ekonomisk kris i början av 90-talet och vi då blev allt äldre så brakade ATP ihop som ett korthus. Det var helt enkelt rätt att utreda och komma med ett nytt förslag på pensionssystem.

Den allmänna pensionen
som vi nu har sen drygt 10 år tillbaka har ingen garanti som i ATP. Att gå från ett garanterat system till ett system som tar hänsyn till samhällsutvecklingen och att vi blir allt äldre ger oro. Lägg till detta att minst två starka krafter i vårt samhälle gynnas av oron och därmed spädde på densamma. Dessa två är dels banker/försäkringsbolag som vill sälja försäkringar. Den andra kraften är tillväxtfanatikerna. Dessa vill att vi skall jobba längre upp i åldrarna, därför skapar man en myt om detta. Eftersom jag tror på högre pensioner i framtiden påstår jag att vi inte alls måste jobba längre upp i åldern. Det kan vi avgöra själv.

Högre pensioner, tror jag
Jag ser ett faktum, en prognos och tre tendenser, sammanlagt fem orsaker, som tvärtom kommer att ge oss bättre pensioner i framtiden, jag skall gå 40 år framåt i tiden och se om det är 40-talisterna eller 80-talisterna som kommer att få bäst pensioner.
   Den första orsaken, ett faktum, är att vi faktiskt höjde pensionsavgiften från 13.0 till 18.5 % när vi gick över till vårt nya pensionssystem. 18,5 är drygt 40 % mer än 13, vi höjde alltså avgiften kraftigt. Hur kan vi då få lägre pensioner i framtiden? Jag skall återkomma om månadspensionen som de flesta så klart tycker är viktigt. Att jag inte tar upp detta nu beror på att vi har lång tid på oss att se till att även månadspensionen blir god.

Högre reallön
Jag tror att reallönen har ökat med minst 50 % de senaste 40 åren. Om jag gör prognosen att reallönen kommer att öka 20 % de närmaste 40 åren så är jag alltså medvetet försiktig. Pensionsavgiften utgår från reallönen, så klart. Om min prognos slår in så blir frågan hur kan en avgifthöjning på över 40 % och en real ökning av lönerna ge lägre pension i framtiden?

Kvinnors pensioner
Jag ser tre pågående tendenser som kommer att öka våra pensioner. Den första är kvinnors pensioner, som faktiskt nu ökar kraftigt. De kvinnor som nu pensioneras var hemma med barnen mycket längre än de kvinnor som pensioneras om 40 år kommer att vara. Skillnaden är given, 80-talisterna kommer att njuta av en utbyggd barnomsorg och en jämställdare syn. Det är rimligt tro att kvinnor kommer att få betydligt högre pensioner i framtiden.

Tjänstepensionen
är en relativt ny del i det totala pensionssystemet. Därför kommer morgondagens pensionärer att få högre tjänstepension än de som pensioneras nu.

Vi jobbar högre upp i åldrarna
När jag ovan skriver att det knappast är ett måste att vi jobbar högre upp i åldrarna så menar jag inte att det faktiskt är positivt att vi gör det. Jag tycker det är bra att man höjt åldern tills vi är las:ade från 65 till 67 år. Felet är att man lurar oss att det är ett måste och att Alliansen dessutom ger bidrag till detta. Jag tänker på det dubbla jobbidraget till dem som är över 65 år. Just nu finns en klar tendens till att vi jobbar längre, det är bra, fortsätter den, vilket är rimligt  anta, kommer vi som kollektiv att få högre pensioner!

Jag skall i en ytterligare artikel beskriva de negativa tendenser som finns för vårt pensionssystem, att vi går ut i arbetslivet allt senare, arbetslösheten och annat. Jag skall också komma med ett förslag hur vi gör pensionssystemet helt jämställt, just detta att vårt system inte ens har en ambition att göra det jämställt är enligt min mening det stora problemet.
   Kvinnor får nu bara ut ungefär 67 % i pension jämfört med vad männen får. Hur kan vi ha ett system där den grupp, kvinnorna, som tar huvudansvaret för barnen, inte får ut lika mycket som männen. Barn och barnbarn är ju förutsättningen för våra pensioner!
   Jag skall också komma med ett förslag hur även månadspensionen kan höjas, för vänstern är en starkt kollektiv pension viktig.

Inga kommentarer: