2012-03-22

Nazispråk: från arisering till arabisering av Gunnar Stensson

Direkt efter Kristallnatten (9/11 1938) påminde Göring om ”mötet då vi beslutade att arisera den tyska ekonomin, tvinga bort juden ur det ekonomiska livet och in i skuldregistret.”
   Svensk Opposition, Per Engdahls nazistiska organisation, som till sig hade kollektivanslutit den i Lund populära Riksföreningen Sverige-Tyskland, kopierade idén om arisering i sitt program. Där kan man läsa: som punkt 2. ”Förbud för judar att besätta ledande poster”; och som punkt 3. ”Rätt för regeringen att tillsätta svensk administratör i judiska företag.”
   ”Arisering” var en politik som infördes i de länder som Nazityskland ockuperade. Skälet var framför allt ekonomiskt. Kriget kostade. Men det handlade också om att värva quislingar som tjänade på nyordningen. De kunde t ex få möjlighet att bemäktiga sig grannens våning och tillhörigheter.
   I länder där ordet ”arisering” inte passade, hittade man på andra. I Ungern talade man om ”magyarisering”.    Magyariseringstraditionen förs vidare av det uniformerade partiet Jobbik som i söndags genomförde stora antisemitiska och antiromska demonstrationer.

Arabisering
är Sverigedemokraternas nya ord. Det användes i SD-demonstrationen i Malmö 10/3 och anknyter till det nazistiska begreppet arisering.
   Sverigedemokraterna hävdar att araberna planerar att ”arabisera” Sverige och Europa på samma sätt som tyskarna ”ariserade” kontinenten på 1940-talet. Nu är det ”arierna” som hotas av ”araberna” Därför manar SD till ariskt ”motstånd mot arabiseringen”. Efter illdådet i Toulouse får den kampanjen luft under vingarna i hela Europa.
   I Götz Alys ”Hitlers folkstat”, Daidalos 2009, analyseras den nazistiska ariseringspolitikens ekonomiska bakgrund. För att uppskjuta en hotande statsbankrutt var Hitler gång på gång nödsakad att erövra och arisera nya territorier. När det inte längre var möjligt blev statsbankrutten ofrånkomlig.

Inga kommentarer: