2012-03-22

Tussilago – vårtecken och hostmedicin av Ulf N


Som alla tidningar med självaktning bör ju VB delta i dokumenterandet av vårens framsteg. Här kommer därför en bild på en av de tidiga ”riktiga” vårblommorna, tussilago, även kallad hästhov. (Jovisst, det finns tidigare arter som snödroppar och vintergäck. Men de är snarast vårvinterväxter).
På tussilagoblad gjordes i äldre tider en dekokt mot hosta. Blommans namn betyder just detta, ”ört som häver hosta”.
Nu är ju tussilago en inte särskilt märklig blomma, fast väldigt trevlig där den lyser ikapp med vårsolen. Den är som bekant vanligt förekommande, inte minst för att kommuner och Trafikverket med sin ständiga upptrappning av vägbyggen skapar attraktiva växtmiljöer för tussilagon. Nu ska vi nog inte för den sakens skull tro att det är bilavgaserna som får blomman att frodas på vägslänterna, utan snarare jordens sammansättning och struktur.
   Emellertid är just de här avbildade blommorna lite speciella. De ingår i en stor samling av samma art på Norra Fäladen, närmare bestämt på sluttningarna av Klosterängshöjdens sydligaste del. Just här tänker sig kommunens borgerliga majoritet att anlägga en bilbro över till Brunnshögsområdet.
   Ovisst är hur tussilagon kommer att trivas vid Klosterängshöjden efter brobygget. Hur trivseln för fäladsborna påverkas är däremot lätt att förutse. De boende på Klosterängsvägen, Utsättaregränden med flera till bilbron angränsande gator kommer att ha brofästet nästan bokstavligt talat utanför sitt köksfönster. Se där – en dos uppiggande kvävedioxid till morgonfikat! Och om tussilagon mot förmodan ändå frodas vid brofästet kan ju de boende använda den som medicin för att häva de hostattacker som bilavgaserna framkallar. Borgarna har minsann räknat ut det!

Inga kommentarer: