2013-01-31

Arbetshistoriska seminariet vårterminen 2013

Under våren arrangerar Centrum för Arbetarhistoria (CfA) sex seminarier i Landskrona, varav fyra i egen, ett tillsammans med Landskrona miljöförvaltning och ett tillsammans med Verdandi, det sistnämnda Verdandis lokal vid Karlslund, övriga på CfA, Eriksgatan 66, sal 1. Seminarierna är öppna för alla intresserade och inträdet är fritt. Fika serveras.

Onsdag 6 februari, kl 19–20.30, Verdanditorpet, Hagåkersgatan 6, Landskrona.
Hans Wallengren, historiker och forskare vid CfA. Hans presenterar delresultat från sin kommande bok om arbetarrörelse och främlingsfientlighet under rubriken ”Från Citadellet till Norrestad - om arbetarrörelsens möte med flyktingar i Landskronas efterkrigshistoria”. Seminariet är ett samarrangemang med Verdandi i Landskrona.

Arbetshistoriska seminariet vid Lunds universitet bedriver en öppen seminarieverksamhet som syftar till att öka den historiska förståelsen för samhällsförändring ur ett underifrånperspektiv. Verksamheten strävar efter att vara en mötesplats för akademiker och en intresserad allmänhet. Sedan år 2000 är Arbetshistoriska seminariet en fristående del av Centrum för Arbetarhistoria, Eriksgatan 66, Landskrona. För vidare information se www.arbetarhistoria.org eller ring 0768-825302.
Vårens program »

Inga kommentarer: