2013-01-17

Greger Andersson, 1952-2012 av SH

Greger  Andersson, professor i musikvetenskap vid Lunds universitet, blev dirigent för Röda Kapellet 2006 och verkade som dirigent i tre år under perioden 2006-2010.  Hans bakgrund var alltså lite annan än den vi var vana vid. Själv spelade han trombon och hade väl erfarenheter från dansorkestrar i norra Skåne på 1960-talet, men det var som musikhistoriker hans främsta meriter fanns.
   Hans licentiatuppsats om Höganäs Musikkår, Sveriges äldsta, är ett bra exempel på hans forskning. Där kan man t.ex. inhämta att Höganäsbolaget som ägde instrumenten förbjöd medlemmarna att spela för de strejkande under storstrejken 1909! Ämnet politik och musik var honom inte främmande och han skrev flera arbeten om musiken i nazismens tjänst i Tyskland och Sverige under 1930- och 40-talen. För Röda Kapellet erbjöd han en väg in i de akademiska rummen: han engagerade oss t.ex. att spela Lars-Erik Larssons Obligationsmarsch vid Larsson-jubiléet häromåret.
   Det mest levande minnet av Greger blir nog hans sätt att avsluta en repetition.  Där hade vi suttit i några timmar och kämpat med udda taktarter eller vad det nu var och kanske inte nått ända fram. –Nu avslutar vi med en rejäl marsch, sa Greger, och så kunde vi gå hem med taktfasta och smattrande trumpeter ringande i öronen.

Inga kommentarer: