2013-04-18

Vem i hela världen kan man lita på? av Gunnar Stensson

Stefan Löfven imponerade med sitt kongresstal. Socialdemokraterna tycktes enade under en värdig ledare.
   Sedan diskuterade kongressen vinster i välfärden och den oreglerade etableringen av fristående skolor. Debatterna utmynnade i socialdemokratiskt suddiga ståndpunkter. Trist, men inte katastrofalt. Kompromisserna ger utrymme för skärpningar.
   De socialdemokratiska kritikerna, varav många är från Skåne, stärks av insikten om att 64 procent av de svenska väljarna och en majoritet inom samtliga svenska partier utom Moderata extremistpartiet är emot vinster i välfärden, enligt SOM-institutets stora opinionsmätning.
   På söndagen valdes Mustafa Omar in i partistyrelsen. Det väckte en, tydligen väl förberedd, islamofobisk storm i media och i partiet. Anklagelserna mot Mustafa för antisemitism, kvinnofientlighet och homofobi var av typen guilt by association. Islamiska förbundet, vars ordförande Mustafa är, hade bjudit in talare som uttryckt sig olämpligt.
   Stefan Löfven och Veronica Palm, s-ordförande i Stockholm, föll undan. Mustafa Omar petades från partistyrelsen. Skulden för oredan las på Veronica Palm.
   Medan jag skriver detta diskuterar S-ledningen frågan om huruvida Mustafa Omar ska få en ursäkt för hur partiet har hanterat honom.
   Nalin Pekgul, S, vidgar konflikten genom att i en debattartikel i DN påstå att Islamiska förbundet vill införa sharialagar från 600-talet i Sverige, begränsa kvinnors rättigheter och bestraffa homosexualitet med döden.
   Nu undrar en miljon svenska muslimer vem man kan lita på.
   Kanske Vänsterpartiet?

Inga kommentarer: