2013-10-17

Dumskolan av Gunnar Stensson

Jan Björklunds dumskola bygger på kontroll, inte på kunskap. Kravet på mät- och kontrollerbarhet urholkar själva kunskapen.
   Det gynnar repetitiva och lexikala kunskaper på bekostnad av sammanhangsorienterad, förklarande och värderande kunskap.
   Komplexa kunskapsformer tvingas hela tiden gå mot förenklade kunskapsformer. Lärarna förvandlas till administratörer. Administrationsarbetet växer, trots att det redan idag är övermäktigt.
   Den svenska skolan håller på att förvandlas till en dumskola med allt maktlösare elever och lärare.

I frustrationen över skolans misslyckanden försöker Alliansens skolpolitiker flytta över inlärningen från skolan till hemmen. Det som inte går i klassrummet ska väl gå med hemläxor i stället!
   Men försöket att stimulera läxläsandet bland höginkomsttagarnas barn med RUT-bidrag var så uppenbart orimligt att det fick ges upp. Nästan alla skolpolitiker är nu eniga om att det ska vara läxhjälp för alla. Alliansen sätter av 24 miljoner nästa år. Men socialdemokraterna ger 116 miljoner.
   Skolpolitikerna är också eniga om att läxorna fungerar bättre i Norge och Finland än i Sverige.   Lärarna där ger bättre läxor och gör bättre genomgångar och uppföljning. Nu ser det ut att bli lagstiftning om läxhjälp. Det nya universalmedlet.
   Men i Norge som haft obligatorisk läxhjälp sedan 2010 blev konsekvensen ökade klyftor. Alliansens dumskola blir ännu dummare.


PS.
59 procent av gymnasieeleverna i Lund kommer från kommuner utanför Lund. 154 behöriga elever står i kö. Gymnasister från Lund är en minoritet i Lunds gymnasier. Samtidigt har elevantalet vid t ex det respekterade gymnasiet i Trelleborg halverats. Fritt val Skåne skadar utbildningen.

1 kommentar:

Ola Uhrqvist sa...

Hej Gunnar, du sätter fingret på viktiga saker i dagens utbildning. Jag vill dock påpeka att det fattas en referens till Per Gybergs artikel i SvD 12/10 2013. Så här skriver Per om Dumskolan

"Detta gynnar repetitiva och lexikala kunskapsformer på bekostnad av sammanhangsorienterad, förklarande och värderande kunskap."

"mer komplexa kunskapsformer hela tiden tvingas gå mot mer förenklade kunskapsformer."

Även i övrigt är likheterna så stora att en hänvisning skulle vara på sin plats
/Ola Uhrqvist