2013-10-31

Monarki eller republik

 • Är monarki ett tidsenligt statsskick?
 • Är kungen den mest kompetente för landets högsta ämbete?
 • Är kungen en samlande symbol för landet?
 • Hur svarar monarkin mot våra krav på demokrati?
 • Vad är alternativet till monarki?
 • Är det en ickefråga?

Debattörer:

Republikförespråkare:
Per Svensson, Journalist SDS
Hillevi Larsson, Riksdagsledamot (s) och f.d. ordförande I Republikanska Föreningen
Monarkiförespråkare:
Patrik Åkesson, Ordförande i Rojalistiska Föreningen.
Henrik S Järrel, F.d. riksdagsledamot (m) och medlem i Rojalistiska Föreningen
Moderator:
Sofie Ericsson, Sveriges Radio
DAG: Onsdagen den 6 november 2013
TID: Klockan 18.30 – 20.30

PLATS: Kockum Fritid

    

Inga kommentarer: