2015-01-22

Nu mobiliserar Lund för de fattiga av Bertil Egerö

En av de många tomma butikerna i centrala Lund är på väg att få nytt liv. De fina textilier som en gång kunde handlas i hörnet av St. Tvärgatan och St. Södergatan är nu på väg att ersättas med begagnade varors mångfald. Emmaus Lund har bildats.
    ”Visst är det ett risktagande”, säger en av de flitiga människor som just nu skapar en spännande miljö av alla de saker vi gärna gör oss av med och ändå nyfiket kollar på när vi går runt i Erikshjälpens lokaler ett halvt kvarter upp. ”Men vi tror att de båda butikerna genom sin närhet kan förstärka varandra.”
   Emmaus Lund är ett initiativ av anställda och volontärer från Svalornas nu nedlagda butik på Spolegatan. De ville fortsätta, och lägger nu sin kraft på att få fram resurser till tiggande romer och andra svårt utsatta i vårt grannskap. När Erikshjälpen under resten av januari har stängt för renovering, har vi alla chansen att ge av vårt materiella överskott till denna nya aktör.
   Emmaus Lund är helt självständigt, och bygger på den rörelse som skapades av den franske Abbé Pierre. Jag saxar ur hemsidan:
   Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och ska verka i emmausrörelsens anda, med och för samhällets mest utsatta, i huvudsak på ett lokalt plan. Genom meningsfull sysselsättning och positiv arbetsgemenskap vill vi motverka socialt utanförskap i Lund. Detta vill vi primärt uppnå med en second handbutik. Utifrån de kontakter som tagits med Lunds kommun kommer butiken även att kunna erbjuda platser för en organiserad form av arbetsträning. Det tänkta ekonomiska överskottet kan bistå människor i nöd.
   Vi upplever att det finns två stora hål att fylla: Det ena är behovet av meningsfull sysselsättning för alla. Förutom det faktum att avsaknad av sysselsättning gör det svårt att ha en fungerande ekonomi så leder det också till ett utanförskap som är väldigt förödande för individen.
   Det andra hålet är det allt ökande intresset för återbruk och second hand. Vi lever i en värld där ekonomin allt mer kretsar kring produktion och konsumtion, men där rösterna allt oftare höjs för att bromsa denna trend. Emmaus Lund vill bidra till att öka medvetenheten kring fördelarna med second hand-handel och hjälpa till att minska våra ekologiska fotavtryck.
    Lördagen den 31 januari öppnar Emmaus Lund sin butik. Söndagen innan, den 25, håller de dörrarna öppna för inlämning mellan kl 11 och 17. Läs mer på föreningens hemsidaEmmaus Lund deltog häromdagen i grundandet av Crossroads Lund, också det en verksamhet med inriktning på vad som idag kallas EU-migranter. Elva lokala aktörer har gjort gemensam sak och startat en ideell förening till stöd för människors och gruppers initiativ. Nätverket Hjälp tiggare i Lund ingår i styrelsen, tillsammans med kyrkor i Lunds Kristna Råd, Lundaekonomerna Light, Erikshjälpen och några till.
   Den Lundakunnige urskiljer säkert flera bekanta nunor i fotot från det konstituerande mötet, bland dem förre LU-chefen Per Erikssson (ordförande) och kommunpolitikern Anders Almgren.
   Googlar man på ”Crossroads” visar det sig vara ett gemensamt namn för rörelser på många håll i Sverige. Vad ska då Crossroads Lund syssla med?
   Syftet med föreningen är att vara ett nätverk för organisationer och enskilda personer som vill arbeta för och med EU-migranter i Lund och att sprida kunskap och skapa medvetenhet om människor i utsatthet. Crossroads Lund ska främja insatser för människor i utsatthet och på olika sätt tillvarata utsatta människors intressen.
   Dit hör bland annat att ”stödja det redan öppnade härbärget i Smålands nation. Erikshjälpens nya butik får intäkter som går direkt till socialt arbete i Lund. Ett härbärge i Helgeandsgården väntar på kommunens bygglov.”
 

 
Både privatpersoner och organisationer kan bli medlemmar i Crossroads. Läs mer om initiativet på kyrkans hemsida.

1 kommentar:

Charlotte Engel sa...

Hej! Det är fantastiskt roligt att lokalen kommer att användas till något som är viktigt. MEN jag hade tycket det varit klädsamt att ni tog reda på att jag drev en konstbutik, galleri och kulturklubb under december 2013 - juni 2014! Det var alltså inte en textilaffär som var där senast. Jag arbetade hårt för att få igång ett kulturhus i det lilla formatet men tyvärr blev det ekonomiskt ohållbart. Pressen skrev en del om mig och mitt arbete. I samband med att SDS hade reportage, Centrumkollen och Kultur, så skrev och ringde jag till de styrande i staden och berättade om min verksamhet. Jag hoppades naturligtvis på att NÅGON skulle höra av sig men inte ett ljud...