2015-03-19

Apropå Philip Sandbergs, FP, insändare i Citytidningen 12 mars av Gunnar Stensson

Läs insändaren i City här

Det gäller att skapa en reell mångfald och att undvika att öka en koncentration av elever med utländsk bakgrund i vissa skolor, påpekar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund. Segregationen måste stoppas. Skolan måste bli likvärdig
   Systemet med fri etableringsrätt och vinstuttag för skolor, finansierade med statliga eller kommunala medel, är unikt i världen och har lett till att svensk skola hamnat i OECD-ländernas bottenskikt. Från att ha varit en förebild har Sverige blivit ett varnande exempel.
   Nu väntar vi lundabor på resultatet av valet till gymnasieskolan. Ska kompetenta lundaelever komma in på sitt förstahandsval, det må vara Katte eller Polhem eller Spyken, eller ska de bli utslagna av elever från Trelleborg eller Eslöv och tvingas acceptera sitt andra- eller tredjehandsval i någon friskola. Var finns då deras valfrihet?
   Lika oroliga är skolledare och lärare i grannstäderna. Kommer elevunderlaget för den egna gymnasieskolan att räcka till? Ska det bli nödvändigt att lägga ner gymnasieprogram och friställa adjunkter? Ska de elever som trots allt valt programmet tvingas utsocknes för att få den utbildning de önskar?
   Skolshoppingen leder till betygsinflation. Betygen är konkurrensmedel både för friskolor och kommunala skolor. Lärare pressas av föräldrar, elever, skolledare och skolhuvudmän.
   Hur ska betygen åter kunna bli pålitliga värdemätare?
   Hur ska skolpolitikerna kunna planera administration och ekonomi i ett instabilt system?
   Hur mycket extrakapacitet måste Lunds kommun säkerställa för att kompensera för väntade skolkonkurser? 
   Hur stor del av våra skatter hamnar i skatteparadis?
   Academedia-koncernen är huvudman för flera skolor i Lund. Nyligen läste vi att Academedia betalar sina lärare ett par tusen kronor för lite i lön. Vinsten placeras i skatteparadis.
   Det är oroande att en ledande politiker i Lund som Philip Sandberg tycks omedveten om den segregation och kvalitetsförlust som drabbat svensk skola de senaste åtta åren. Genom att reservationslöst prisa skolvalet och friskolorna mörkar han orsakerna till det svenska skolhaveriet.

Inga kommentarer: