2015-03-19

Gräv ner spåren! av Gunnar Stensson

Klostergården är en lysande idé. Byggd som en rätvinklig triangel med spetsen i norr (vid Ishallen), järnvägen och Stattenavägen som de två kateterna i väst och öst och Sunnanväg i söder som en något kurvig hypotenusa. Tio kvarter bestående av åtta våningars höghus i norr och öster och låghus som släpper in solen i söder och väster.
   Konceptet har suddats ut en smula genom diverse tillbyggnader, men man upplever det när man går över Klostergårdsfältet mot centrum med skola, bibliotek, kyrka och församlingshem. Lunds matematiskt och filosofiskt mest genomtänkta stadsdel, värdig en Ludwig Wittgenstein!
   Men nu ska det bli ändring av. En station ska byggas i Klostergården på järnvägssträckan mellan Södra Ringvägen och Källby reningsverk. Bebyggelsen vid stationen ska anknytas till Klostergården.
   Tidigare fanns en hållplats vid viadukten vid Nordanväg. Den nya stationen kan byggas där eller i anslutning till Sunnanväg ett par hundra meter söderut.
   Det är inte mycket plats att bygga på. Man måste komma ihåg att spårområdet kommer att vara dubbelt så brett efter järnvägsutbyggnaden 2022. Då återstår bara två smala markremsor intill spåren, den östra längs Klostergårdens idrottsplats och korpfotbollsplanerna, den västra mellan Åkerlund och Rausings väg och järnvägen.
   Husen på dessa smala remsor på vardera sidan av järnvägen kan bullerskyddas, men vill folk verkligen bo i smala husrader skilda av ett spårområde?
   Större arealer att bebygga finns förstås söder om industriområdet, men här talar vi om bebyggelsen vid stationen som ska anknytas till Klostergården.
   Två smala husrader, skilda av ett brett spårområde med tåg var tionde minut dygnet runt! Knappast attraktivt! Hur ska detta dilemma lösas?

Lösningen är förstås att sänka spårområdet och låta tågen gå genom en tunnel från Höje å till Södra Ringvägen.
   Då frigörs markyta. Man slipper buller och risker förknippade med järnvägstrafiken. Klostergården och Rådhusvången förenas, i stället för att som nu skiljas av den barriär järnvägen utgör. Det blir det plats att bygga hus och anlägga vägar och parkområden.
   Omöjligt? Man klarade av det i täta Malmö. Staten måste hjälpa till. Det handlar ju om Statens Järnvägar.
   Jag är mest engagerad i Klostergården. Men det vore naturligtvis mest rationellt att låta järnvägstunneln fortsätta över Södra Ringvägen och tvärs igenom Lund bort till Plantagelyckan eller kanske Annehem. I centrala Lund utgör järnvägen en minst lika besvärande barriär som vid Klostergården.
   Projektet är förvisso dyrt, mycket dyrt, men det finns en stad att vinna.

Vi i Klostergården kommer att följa utvecklingen noga. Vi vill värna Klostergårdsfältet, korpfotbollsplanerna, koloniområdena och den lilla parken mellan Klostergården och Källbybadet. Men en station vill vi också ha, senast 2022!

Inga kommentarer: