2016-03-31

Medlemsmöte kring ny valkretsindelning

Vänsterpartiet Lunds medlemmar kallas härmed till medlemsmöte måndagen den 4 april kl 19.00. Medlemsmötet kommer att ta en del av kompoltiden i anspråk.
   Frågan som ska diskuteras och fattas beslut om är det förslag till ny valkretsindelning som tagits fram för Lunds kommun. Förslaget kommer att presenteras på medlemsmötet men bifogas också denna kallelse.
Bilaga: Underlag ny valkretsindelning »

Inga kommentarer: