2016-03-31

Slopa bankernas skatteprivilegier!

De fyra storbankerna redovisade vinster på sammanlagt över 100 miljarder kronor 2015.
    Magdalena Andersson, S, och Ulla Andersson, V, presenterade den 30/3, ett förslag om ökad beskattning av banker och andra finansföretag genom att avdragsrätten för efterställda lån slopas. Det ger 1,4 miljarder extra till skola, vård och jobb.

Inga kommentarer: