2016-04-28

Frige Marwan Barghouti! av Gunnar Olofsson

Brittiska parlamentariker från alla partier har undertecknat en motion med kravet på Israels parlament att frige den palestinske ledaren Marwan Barghouti, som sedan 14 år sitter fängslad i Hadarim-fängelset strax utanför kuststaden Netanya. Barghouti, ledamot av det palestinska parlamentet och dåvarande generalsekreterare för det största partiet al-Fatah, kidnappades på öppen gata i Ramallah på Västbanken 2002 och dömdes, efter en tvivelaktig rättegång, till fem livstidsstraff för mord på fem israeler.
 

 
Marwan Barghouti, nu 56 år gammal - och ofta kallad palestiniernas Nelson Mandela - skulle i ett presidentval sannolikt vara den starkaste kandidaten att efterträda den nuvarande presidenten Mahmoud Abbas, och är enligt de brittiska parlamentarikerna en av de få ledare som i nuläget kunde ena den palestinska nationen.
   Sammanlagt åtta nobelpristagare, bland annat tidigare USA-presidenten Jimmy Carter och tidigare ärkebiskopen i Sydafrika Desmond Tutu, har undertecknat ett upprop, ”Robben Island Declaration”, med krav på frigivande av inte bara Marwan Barghouti utan också alla andra över 6.200 politiska fångar i Israel.  Enligt det palestinska människorättscentret PCHR har antalet arresterade och fängslade palestinier kraftigt ökat det senaste året. Fångarna, omkring 700 av dem inspärrade utan rättegång eller dom, utsätts för tortyr och förnedrande behandling, vägras utbildning och besök av anhöriga, utsätts för nattliga razzior och isoleringsstraff och förvägras adekvat medicinsk vård – något som lett till flera dödsfall.
   De flesta sitter inspärrade i fängelser inne i själva Israel – i strid med Fjärde Genèvekonventionen (artikel 76) som föreskriver att fängslade personer på ockuperat område skall avtjäna sina straff inom området. I januari började den israeliska fängelsemyndigheten också - åter i strid med internationell lag - att tvångsmata journalisten Mohammed al-Qeeq som hungerstrejkat i 50 dagar i protest mot sin internering.
   Den 17 april högtidlighölls - som vanligt inte uppmärksammat i vårt land - de palestinska fångarnas dag till minne av den fångutväxling som gjordes 1974 som ett led i en fredsprocess allt färre tror på. Man kunde ju tycka att de som ofta kritiserar fängslanden i länder som Azerbajdzjan och Vitryssland också kunde skänka de palestinska politiska fångarna en tanke, underteckna någon petition om frigivning, eller åtminstone protestera när medlemmar av det palestinska parlamentet, i nuläget fem personer, och journalister spärras in utan ordentliga rättsprocesser. Men så icke. När det gäller det palestinska folkets rättigheter är tystnaden som alltid - öronbedövande.

Läs mer om Marwan Barghouti »

Inga kommentarer: