2016-04-28

Man häpnar! av Gunnar Stensson

Trafikverket vill bygga ut Lunds Södra så att 60 000 bilar ska kunna köra igenom per dygn
i stället för 40 000 som nu! Den tunga trafiken ska öka från 10 till 14 procent!
   Samtidigt planerar samma Trafikverk att bygga fyrspår och en ny järnvägsstation vid Klostergården för att folk ska åka kollektivt och de tunga transporterna rulla på räls. 

Ann Schlyter, V, rapporterade i VB 14 om den planerade utbyggnaden av Lunds Södra. Planen ska fastställas i oktober. Sedan inleds ombyggnaden 2018.
   Fyra rondeller ska byggas, två på östra sidan om E 22 och två på västra. Det blir dyrt, arealkrävande och ödelägger mycket åkermark.
   Dessutom vill Trafikverket göra E 8 dubbelt så bred, fyrfilig, med mitträcke.
   Beslutet är inte fattat än. Vänsterpartiet har reserverat sig. Och det är inte bara V som är tveksamt.

”Vi vill inte bygga ut för mer trafik än vi vill ha, för om man gör det så blir det också mer, säger Lunds gatuchef Per Eneroth till Sydsvenskan 25/4.

Inga kommentarer: