2016-04-28

”Ropen skalla: Konsten åt alla” av Gunnar Stensson

Det jag hittar först i presentationen av Malmö Konstmuseums roliga 1968-utställning Konsten åt alla! är en målning från Kloster-gården, Ola Billgrens Interiör (med brodern), 1971-1972. Brodern står vid ett fönster och samtalar med någon. Utanför ser man en bil och ett stycke av en Klostergårdsfasad.
   Det är ett stillsamt konstverk. Till de bråkigaste hör ett antal nummer av Puss med verk av Carl Johan de Geer och Lars Hillersberg.
   Gerhard Nordström har gjort några Antimilitära planscher.
   Karin Frost har gjort tuschteckningar som ”handlar om hur kapitalismen växer fram från imperialism till konsumism – där människan och naturen förvandlas till varor som framställer varor och själva blir kanonmat”.
   Merete Herrström har målat en fånig typ med skygglappar som hindrar honom från att se mordet på en vietnamesisk fånge; Försedd med bländskydd, 1970.
Lunds konsthall är representerad med affischen med den haschrökande bruden.
   Utställningen rymmer hundratals bilder – och vredesutbrott – av Lena Cronqvist, Peter Dahl, Siri Derkert, Sten Dunér, Marie-Louise Ekman, Öyvind Fahlström, Jörgen Fogelquist, Asger Jorn, Carl Fredrik Reuterswärd, Christer Themptander, Ulf Trotzig och många andra om Vietnamkriget, om miljöförstöringen, om klassorättvisor, om enfald, girighet och grymhet.
   Den pågår till den 15 maj. Skynda att se den! Och fundera över var den kunde visas i Lund. Kanske i konsthallen.

Inga kommentarer: