2018-04-05

Debatten om böneutrop av Gunnar Stensson

Jan Hjärpe gjorde den 20 mars i Sydsvenskan ett inlägg i debatten om böneutrop, där han hävdade principen om likhet inför lagen och rätten för religiösa gemenskaper att på lika villkor ha del i det offentliga rummet likaväl som ickereligiösa.
   Inlägget föranledde Fredrik Ekelund att i en islamofob tirad den 29 mars kräva ”tydlig restriktivitet vad gäller muslimska böneutrop” eftersom ”islamister gör allt de kan för att utvidga sina områden och sprida sin religion” (29/3).
   Fredrik Ekelund åberopade Nalin Pekgul som stöd för sin ståndpunkt. Men Nalin Pekgul avvisar den islamofoba retorik som jämställer fromma muslimer med våldsbejakande islamister. Den gynnar i själva verket islamisternas försök att vidga sitt inflytande, samtidigt som den sprider populistiska fördomar om vanliga muslimer.
   I en recension av Mattias Martinssons Sekularism, populism, xenofobi – en essä om religionsdebatten i Sydsvenskan 3 april, kritiserar Petter Larsson det som han kallar det nya korståget, den oheliga alliansen mellan ateister och islamofober i samhällsdebatten.

Inga kommentarer: