2018-04-05

Händer i Lund

Förändrad natur i Skåne
Främmande, invasiva arter utgör ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden idag, hjälpta på traven av både globaliseringen och klimatförändringarna. Nils Carlsson är länsstyrelsens expert på invasiva arter. Han berättar i sitt föredrag om växter och djur som – med vilje eller av misstag – flyttats hit från andra ekosystem, och nu riskerar att slå ut delar av vår inhemska fauna och flora.

Tid2018-04-11 18:00 - 19:30
Plats
Lunds stadsbibliotek, atriumgården         

Inga kommentarer: