2018-04-05

Migration, klass, välfärd.

Diskussion om vägar framåt för välfärdspolitik och politiskt stärkt arbetarklass. Inledning av Peo Hansen, migrationsforskare, Linköpings universitet.
Lördag 14 april, kl 15.
Poeten på Hörnet, Södra Förstadsgatan 65 B, Malmö
Arr: Svenska Clartéförbundet
 

INSTÄLLT möte Malmö 8 april p g a sjukdom
Arbetarrörelsen och den Svenska Modellen
Tid:
Söndag 8 april 15:00

Inga kommentarer: