2019-03-28

Fossilfree Lund


 

Nu är det dags! Den 3 april tar Lunds kommunstyrelse ställning till medborgarförslaget om en kommunal koldioxidbudget. Beslutet ger besked om de styrande politiska partierna vågar ta första steget för en radikal klimatpolitik. Det är ett beslut som inte ska tas obemärkt. Manifestera tillsammans med oss utanför Rådhuset och visa våra folkvalda att klimatfrågan inte ignoreras!
Onsdag 3 april 2019 kl. 13:45–15:45, Stortorget, Lund

Inga kommentarer: