2019-03-28

Noterat

Utrotning av humlor hotar livsmedelsproduktionen
Världens livsmedelsförsörjning hotas av den katastrofala minskning av antalet pollinerande insekter som orsakas av det storskaliga jordbrukets användning av insektsgifter. Naturens ekosystem håller på att kollapsa, enligt en forskningsrapport som publicerats i tidskriften Nature Communications.

Giftföretaget Monsanto dömt för att dess populära ogräsgift orsakat cancer för en man i Kalifornien. 9000 nya åtal att vänta.

Inga kommentarer: