2019-03-28

Pressmeddelande JIPF


Vid årsmötet i Stockholm  24 mars omvaldes Olle Katz, Göteborg till ordförande för föreningen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (JIPF).

Det senaste årens högervridning, nationalism och rasism har tyvärr även drabbat Israel. Den nya Nationalitets-lagen säger tydligt att Israel är ett nationellt hem endast för judar, inte för andra vilka levt där i hundratals generationer.  Ockupationspolitiken pågår och utökas med allt fler judiska bosättningar på ockuperad mark.
   Netanyahus politik är ett slag mot landets icke-judiska befolkning och hotar på sikt även Israels säkerhet och identitet. Det palestinska folket lever under hård press från Israel och från sina korrupta regeringar.
   JIPF ser med stor oro på den utveckling som fråntar icke-judar deras medborgerliga rättigheter och som gen den s.k. lojalitetslagen sätter munkavle även på judiska kritiker av regimen.
   JIPF välkomnar alla fredsinitiativ och hoppas att det förestående valet i Israel skall leda in landet på en kurs mot fred och rättvisa, för alla folk i Israel och Palestina.           

Inga kommentarer: